SKARP, OLLI

Förtjänsttecken Silver
Nummer 185
Datum beviljat 01.04.1977