SEDERLÖF, CHRISTER

Förtjänsttecken Silver
Nummer 184
Datum beviljat 01.04.1977