SAARINEN, MONICA

Förtjänsttecken Silver
Nummer 182
Datum beviljat 01.04.1977