ROLIN, INGMAR

Förtjänsttecken Silver
Nummer 181
Datum beviljat 01.04.1977