RAMSTRÖM, KURT

Förtjänsttecken Silver
Nummer 180
Datum beviljat 01.04.1977