PARTINEN, LALLI

Förtjänsttecken Silver
Nummer 179
Datum beviljat 01.04.1977