MURTO, MATTI

Förtjänsttecken Silver
Nummer 178
Datum beviljat 01.04.1977