MATTSSON, GUY

Förtjänsttecken Silver
Nummer 177
Datum beviljat 01.04.1977