LINDFORS, BROR

Förtjänsttecken Silver
Nummer 176
Datum beviljat 01.04.1977