LANDGRÉN, ELOF

Förtjänsttecken Silver
Nummer 175
Datum beviljat 01.04.1977