KAGAN, MIKAEL

Förtjänsttecken Silver
Nummer 174
Datum beviljat 01.04.1977