JÄRN, HEIKKI

Förtjänsttecken Silver
Nummer 173
Datum beviljat 01.04.1977