JOHANSSON, MARTIN

Förtjänsttecken Silver
Nummer 172
Datum beviljat 01.04.1977