HOMÉN, CARL-OLAF

Förtjänsttecken Silver
Nummer 170
Datum beviljat 01.04.1977