HOLMSTRÖM, ALI

Förtjänsttecken Silver
Nummer 169
Datum beviljat 01.04.1977