HEINO, KIMMO

Förtjänsttecken Silver
Nummer 168
Datum beviljat 01.04.1977