FINNE, BO

Förtjänsttecken Silver
Nummer 167
Datum beviljat 01.04.1977