BOSTRÖM, JUHANI

Förtjänsttecken Silver
Nummer 166
Datum beviljat 01.04.1977