ALAVA, SOILI

Förtjänsttecken Silver
Nummer 165
Datum beviljat 01.04.1977