WIIK, TORBJÖRN

Förtjänsttecken Silver
Nummer 161
Datum beviljat 01.01.1972