VAARANEN, BARBRO

Förtjänsttecken Silver
Nummer 160
Datum beviljat 01.01.1972