STUBB, HOLGER

Förtjänsttecken Silver
Nummer 158
Datum beviljat 01.01.1972