PELTONEN, BO

Förtjänsttecken Silver
Nummer 157
Datum beviljat 01.01.1972