MECHLIN, TOR-CHARLES

Förtjänsttecken Silver
Nummer 156
Datum beviljat 01.01.1972