LEVANDER, RAINER

Förtjänsttecken Silver
Nummer 155
Datum beviljat 01.01.1972