KVICKSTRÖM, HILLEVI

Förtjänsttecken Silver
Nummer 154
Datum beviljat 01.01.1972