JANSSON, HELGE

Förtjänsttecken Silver
Nummer 153
Datum beviljat 01.01.1972