HUTTUNEN, AULIS

Förtjänsttecken Silver
Nummer 152
Datum beviljat 01.01.1972