GUSTAFSSON, HARRY

Förtjänsttecken Silver
Nummer 151
Datum beviljat 01.01.1972