ELMGREN, CHARLIE

Förtjänsttecken Silver
Nummer 150
Datum beviljat 01.01.1972