EKMAN, GÖRAN

Förtjänsttecken Silver
Nummer 149
Datum beviljat 01.01.1972