FORSTEDT, ÅKE

Förtjänsttecken Guld
Nummer 23
Datum beviljat 01.01.1958