ROSENLUND, BENGT

Förtjänsttecken Silver
Nummer 147