KARJAGIN, FRANS

Förtjänsttecken Silver
Nummer 146