WINBERG, GUSTAV-ADOLF

Förtjänsttecken Silver
Nummer 145
Datum beviljat 15.04.1967