THUN, LARS

Förtjänsttecken Silver
Nummer 143
Datum beviljat 15.04.1967