TAKOLANDER, JARL

Förtjänsttecken Silver
Nummer 142
Datum beviljat 15.04.1967