STUBB, GÖRAN

Förtjänsttecken Silver
Nummer 141
Datum beviljat 15.04.1967