SOLLBERGER, ERNST

Förtjänsttecken Silver
Nummer 139
Datum beviljat 15.04.1967