SÖDERHJELM, JOHAN OTTO

Förtjänsttecken Guld
Nummer 22
Datum beviljat 01.01.1958