SEGERCRANTZ, ANDERS

Förtjänsttecken Silver
Nummer 137
Datum beviljat 15.04.1967