SCHORIN, HELGA

Förtjänsttecken Silver
Nummer 136
Datum beviljat 15.04.1967