REKOMAA, ESKO

Förtjänsttecken Silver
Nummer 135
Datum beviljat 15.04.1967