PÄRNÄNEN, YRJÖ

Förtjänsttecken Silver
Nummer 134
Datum beviljat 15.04.1967