PALMGREN, PENTTI

Förtjänsttecken Silver
Nummer 133
Datum beviljat 15.04.1967