NYMAN, NILS-ERIK

Förtjänsttecken Silver
Nummer 132
Datum beviljat 15.04.1967