LJUNGLIN, ANITA

Förtjänsttecken Silver
Nummer 131
Datum beviljat 15.04.1967