LINDROOS, ÅKE

Förtjänsttecken Silver
Nummer 130
Datum beviljat 15.04.1967