LINDMAN, TOR

Förtjänsttecken Silver
Nummer 129
Datum beviljat 15.04.1967