LINDHOLM, LARS-HENRIK

Förtjänsttecken Silver
Nummer 128
Datum beviljat 15.04.1967